ล็อคอินเข้าระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:

รายการจองใช้รถ

ปฏิทินการจัดรถยนต์

 

รายการ การขอใช้รถประจำวันที่    << 10-08-2563 >>

จากวันที่จอง ถึง  

ลำดับ วันที่ เวลา จองเพื่อใช้ ผู้จอง หน่วยงาน พขร. สถานะ
1 29-06-2562 09:30:00 15:00:00 6666 นาย Saroj Muangngarm กลุ่มอำนวยการ รอดำเนินการ
2 28-06-2562 08:30:00 16:00:00 555555555555555555555 นาย Saroj Muangngarm กลุ่มอำนวยการ นาย ธนพิพัฒน์ เอกบุญฤทธื์ อนุมัติ
3 26-06-2562 09:30:00 13:00:00 test นาย Saroj Muangngarm กลุ่มอำนวยการ รอดำเนินการ
4 27-06-2562 08:30:00 15:00:00 ทำข่าว นาย Saroj Muangngarm กลุ่มอำนวยการ นาย ธานิทร์ อินทะพันธ์ อนุมัติ
5 21-06-2562 08:30:00 16:30:00 ทำข่าว นาย Saroj Muangngarm กลุ่มอำนวยการ นาย ธนพิพัฒน์ เอกบุญฤทธื์ อนุมัติ
6 21-06-2562 09:30:00 17:30:00 ทำข่าว นาย Saroj Muangngarm กลุ่มอำนวยการ นาย ธนพิพัฒน์ เอกบุญฤทธื์ อนุมัติ
สถิติเข้าดูรายละเอียดการขอใช้รถยนต์ .....

วันนี้ 1 คน

ทั้งหมด 5150 คน